Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Zmluvy a dohody uzatvorené za rok 2016
pdf Dodatok k Zmluve PVSSKIKÚ
pdf Zmluva o dielo - Detské ihrisko 1. časť
pdf Zmluva o dielo - Detské ihrisko 2. časť
pdf Zmluva o dielo "Dom smútku - rekonštrukcia" - 1. časť
pdf Zmluva o dielo "Dom smútku - rekonštrukcia" - 2. časť
pdf ZMLUVA O NÁJME STRELNICE
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Zmluvy a dohody uzatvorené za obdobie október až december 2015
JPG Zmluva o dielo Multifunkcne ihrisko str.1
JPG Zmluva o dielo Multifunkcne ihrisko str.2
JPG Zmluva o dielo Multifunkcne ihrisko str.3
JPG Zmluva o dielo Multifunkcne ihrisko str.4
JPG Zmluva o dielo Multifunkcne ihrisko str.5
JPG Zmluva o dielo Multifunkcne ihrisko str.6
JPG Zmluva o dielo Multifunkcne ihrisko str.7
JPG Zmluva o dielo Multifunkcne ihrisko str.8
JPG Zmluva o dielo-vymena okien na kultúrnom dome str.1
JPG Zmluva o dielo-vymena okien na kultúrnom dome str.2
JPG Zmluva o dielo-vymena okien na kultúrnom dome str.3
JPG Zmluva o dielo-vymena okien na kultúrnom dome str.4
JPG Zmluva o dielo-vymena okien na kultúrnom dome str.5
JPG Zmluva o dielo-vymena okien na kultúrnom dome str.6
JPG Zmluva o dielo-vymena okien na kultúrnom dome str.7
JPG Zmluva o dielo-vymena okien na kultúrnom dome str.8
jpg Kúpna zmluva AGRO CS
jpg Kúpna zmluva AGRO CS 1
jpg Kúpna zmluva AGRO CS 2
jpeg Dohoda č. 1529052550
jpeg Dohoda č. 1529052550
jpeg Dohoda č. 1529052550
jpeg Dohoda č. 1529052550
jpeg Dohoda č. 1529052550
jpeg Dohoda č. 1529052550
jpeg Dohoda č. 1529052550
jpeg Dohoda č. 1529052550
jpeg Dohoda č. 1529052550
jpeg Dohoda č. 1529052550
jpeg Dohoda č. 1529052550
jpeg Dohoda č. 152952A317
jpeg Dohoda č. 152952A317
jpeg Dohoda č. 152952A317
jpeg Dohoda č. 152952A317
jpeg Dohoda č. 152952A317
jpeg Dohoda č. 152952A317
jpeg Dohoda č. 152952A317
jpeg Dohoda č. 152952A317
jpeg Dohoda č. 152952A317
jpeg Dohoda č. 15290525492
jpeg Dohoda č. 15290525492
jpeg Dohoda č. 15290525492
jpeg Dohoda č. 15290525492
jpeg Dohoda č. 15290525492
jpeg NÁJOMNÁ ZMLUVA - CIRKEV 5
jpeg NÁJOMNÁ ZMLUVA - CIRKEV 4
jpeg NÁJOMNÁ ZMLUVA - CIRKEV 3
jpeg NÁJOMNÁ ZMLUVA - CIRKEV 2
jpeg NÁJOMNÁ ZMLUVA - CIRKEV 1
jpeg Dohoda 152901089 - 0
jpeg Dohoda 152901089 - 1
jpeg Dohoda 152901089 - 2
jpeg Dohoda 152901089 - 3
jpeg Dohoda 152901089 - 4
jpeg Dohoda 152901266 - 4
jpeg Dohoda 152901266 - 3
jpeg Dohoda 152901266 - 2
jpeg Dohoda 152901266 - 1
jpeg Zmluva o dielo TTA - 1
jpeg Zmluva o dielo TTA - 2
jpeg Zmluva o dielo TTA - 3
jpeg Zmluva o dielo TTA - 4
jpeg Zmluva o dielo TTA - 5
jpeg Zmluva o dielo TTA - 6
jpeg Zmluva o dielo TTA - 7
jpeg Multif. ihrisko - Dodatok 1 s. 1
jpeg Multif. ihrisko - Dodatok 1 s. 2
jpeg Zmluva o spolupráci TSP st. 10
jpeg Zmluva o spolupráci TSP st. 9
jpeg Zmluva o spolupráci TSP st. 8
jpeg Zmluva o spolupráci TSP st. 7
jpeg Zmluva o spolupráci TSP st. 6
jpeg Zmluva o spolupráci TSP st. 5
jpeg Zmluva o spolupráci TSP st. 4
jpeg Zmluva o spolupráci TSP st. 3
jpeg Zmluva o spolupráci TSP st. 2
jpeg Zmluva o spolupráci TSP st. 1
jpeg Nájomná zmluva - Budúcnosť st. 1
jpeg Nájomná zmluva - Budúcnosť st. 2
jpeg Nájomná zmluva - Budúcnosť st. 3
jpeg Zmluva o dielo Sayrus s.r.o st. 1
jpeg Zmluva o dielo Sayrus s.r.o st. 2
jpeg Zmluva o dielo Sayrus s.r.o st. 3
jpeg Zmluva o dielo Sayrus s.r.o st. 4
jpeg Zmluva o dielo Sayrus s.r.o st. 5
jpeg Zmluva o dielo Sayrus s.r.o st. 6
jpeg Zmluva o dielo Sayrus s.r.o st. 7
jpeg Zmluva o dielo Sayrus s.r.o st. 8
jpeg Zmluva o dielo Sayrus s.r.o st. 9
jpeg Zmluva o dielo Sayrus s.r.o st. 10
jpeg Zmluva o dielo Sayrus s.r.o st. 11
jpeg Zmluva o dielo Sayrus s.r.o st. 12
jpeg Zmluva o dielo Sayrus s.r.o st. 13
jpeg Zmluva o dielo Sayrus s.r.o st. 14
jpeg Zmluva o dielo Sayrus s.r.o st. 15
jpeg Zmluva o dielo Sayrus s.r.o st. 16
jpeg Zmluva o dielo Sayrus s.r.o st. 17
jpeg Zmluva o dielo Sayrus s.r.o st. 18
jpeg Zmluva o dielo Sayrus s.r.o st. 19
jpeg Zmluva PVSSKIKÚ st. 1
jpeg Zmluva PVSSKIKÚ st. 2
jpeg Zmluva PVSSKIKÚ st. 3
jpeg Zmluva PVSSKIKÚ st. 4
jpeg Zmluva PVSSKIKÚ st. 5
jpeg Zmluva PVSSKIKÚ st. 6
jpeg Zmluva PVSSKIKÚ st. 7
jpeg Zmluva PVSSKIKÚ st. 8
jpeg Zmluva PVSSKIKÚ st. 9
jpeg Zmluva PVSSKIKÚ st. 10
jpeg Zmluva PVSSKIKÚ st. 11
jpeg Zmluva PVSSKIKÚ st. 12
jpeg Zmluva PVSSKIKÚ st. 13
jpeg Zmluva PVSSKIKÚ st. 14
jpeg Zmluva PVSSKIKÚ st. 15
jpeg Zmluva PVSSKIKÚ st. 16
jpeg Zmluva PVSSKIKÚ st. 17
jpeg Zmluva PVSSKIKÚ st. 18
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Zmluvy a dohody uzatvorené za obdobie Júl až September 2015
JPG Zmluva na audit účtovnej uzávierky_Karczagová str.1
JPG Zmluva na audit účtovnej uzávierky_Karczagová str.2
JPG Zmluva na audit účtovnej uzávierky_Karczagová str.3
JPG Zmluva na audit účtovnej uzávierky_Karczagová str.4
JPG Zmluva na audit účtovnej uzávierky_Karczagová str.5
JPG Zmluva na audit účtovnej uzávierky_Karczagová str.6
JPG Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z BBSK na rok 2015 str.1
JPG Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z BBSK na rok 2015 str.2
JPG Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z BBSK na rok 2015 str.3
JPG Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z BBSK na rok 2015 str.4
JPG Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z BBSK na rok 2015 str.5
JPG Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z BBSK na rok 2015 str.6
JPG Zmluva o spolupraci J One str.1
JPG Zmluva o spolupraci J One str.2
JPG Zmluva o spolupraci J One str.3
JPG Zmluva o spolupraci J One str.4
JPG Zmluva o spolupraci J One str.5
JPG Zmluva o spolupraci J One str.6
JPG Zmluva o spolupraci J One str.7
JPG Zmluva o spolupraci J One str.8
JPG Zmluva o spolupraci J One str.9
pdf Mandátna zmluva - Bezpečnosť a prevencia proti vandalizmu
pdf Zmluva o dielo - Vybudovanie kamerového systému : SIMpakt
pdf Zmluva o dielo - Vybudovanie kamerového systému
JPG Darovacia zmluva SPP str.1
JPG Darovacia zmluva SPP str.2
JPG Darovacia zmluva SPP str.3
JPG Dodatok k zmluve o vypozicke - UPSVaR str.1
JPG Dodatok k zmluve o vypozicke - UPSVaR str.2
JPG Dodatok k zmluve o vypozicke - UPSVaR str.3
JPG Dohoda o poskytovaní údajov Sociálna poisťovňa str.1
JPG Dohoda o poskytovaní údajov Sociálna poisťovňa str.2
JPG Dohoda o poskytovaní údajov Sociálna poisťovňa str.3
JPG Dohoda o poskytovaní údajov Sociálna poisťovňa str.4
JPG Zmluva o dielo na kamerový systém_Dugytech str.1
JPG Zmluva o dielo na kamerový systém_Dugytech str.2
JPG Zmluva o dielo na kamerový systém_Dugytech str.3
JPG Zmluva o dielo na kamerový systém_Dugytech str.4
JPG Zmluva o dielo na kamerový systém_Dugytech str.5
JPG Zmluva o dielo na kamerový systém_Dugytech str.6
JPG Zmluva o poskytnuti dotacie z rozpoctu SR - kamerový systém str.1
JPG Zmluva o poskytnuti dotacie z rozpoctu SR - kamerový systém str.2
JPG Zmluva o poskytnuti dotacie z rozpoctu SR - kamerový systém str.3
JPG Zmluva o poskytnuti dotacie z rozpoctu SR - kamerový systém str.4
JPG Zmluva o poskytnuti dotacie z rozpoctu SR - kamerový systém str.5
JPG Zmluva o poskytnuti dotacie z rozpoctu SR - kamerový systém str.6
JPG Zmluva o poskytnuti nenávratného fin.príspevku -PPA str.1
JPG Zmluva o poskytnuti nenávratného fin.príspevku -PPA str.2
JPG Zmluva o poskytnuti nenávratného fin.príspevku -PPA str.3
JPG Zmluva o poskytnuti nenávratného fin.príspevku -PPA str.4
JPG Zmluva o poskytnuti nenávratného fin.príspevku -PPA str.5
JPG Zmluva o poskytnuti nenávratného fin.príspevku -PPA str.6
JPG Zmluva o poskytnuti nenávratného fin.príspevku -PPA str.7
JPG Zmluva o poskytnuti nenávratného fin.príspevku -PPA str.8
JPG Zmluva o poskytnuti nenávratného fin.príspevku -PPA str.9
JPG Zmluva o poskytnuti nenávratného fin.príspevku -PPA str.10
JPG Zmluva o poskytnuti nenávratného fin.príspevku -PPA str.11
JPG Zámenná zmluva - KAPE s.r.o. str.1
JPG Zámenná zmluva - KAPE s.r.o. str.2
JPG Zámenná zmluva - KAPE s.r.o. str.3
JPG Zámenná zmluva - KAPE s.r.o. str.4
JPG Zmluva o municipalnom úvere Obec Veľké Dravce str.1
JPG Zmluva o municipalnom úvere Obec Veľké Dravce str.2
JPG Zmluva o municipalnom úvere Obec Veľké Dravce str.3
JPG Zmluva o municipalnom úvere Obec Veľké Dravce str.4
JPG Zmluva o municipalnom úvere Obec Veľké Dravce str.5
JPG Zmluva o municipalnom úvere Obec Veľké Dravce str.6
JPG Zmluva o municipalnom úvere Obec Veľké Dravce str.7
JPG Zmluva o municipalnom úvere Obec Veľké Dravce str.8
JPG Zmluva o municipalnom úvere Obec Veľké Dravce str.9
JPG Zmluva o poskytnutí dotácie z úradu vlády - Multifunkcne ihrisko str.1
JPG Zmluva o poskytnutí dotácie z úradu vlády - Multifunkcne ihrisko str.2
JPG Zmluva o poskytnutí dotácie z úradu vlády - Multifunkcne ihrisko str.3
JPG Zmluva o poskytnutí dotácie z úradu vlády - Multifunkcne ihrisko str.4
JPG Zmluva o poskytnutí dotácie z úradu vlády - Multifunkcne ihrisko str.5
JPG Zmluva o poskytnutí dotácie z úradu vlády - Multifunkcne ihrisko str.6
jpeg Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky
jpeg Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky 1
jpeg Protokol o odovzdaní a prevzatí zmenky
jpeg Mandátna zmluva - Kovács SIMpakt, s.r.o.
jpeg Mandátna zmluva - Kovács SIMpakt, s.r.o.
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Zmluvy a dohody uzatvorené za obdobie Január až Jún 2015
JPG Dohoda o postupení a prevzatí práv a povinností str.1
JPG Dohoda o postupení a prevzatí práv a povinností str.2
JPG Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov str.1
JPG Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov str.2
JPG Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov str.3
JPG Kúpna zmluva-školská jedáleň str.1
JPG Kúpna zmluva-školská jedáleň str.2
JPG Mandátna zmluva-Lektor kurzu Ochrana a budovanie životného prostredia str.1
JPG Mandátna zmluva-Lektor kurzu Ochrana a budovanie životného prostredia str.2
JPG Mandátna zmluva-Lektor kurzu Ochrana a budovanie životného prostredia str.3
JPG Mandátna zmluva-Lektor kurzu Ochrana a budovanie životného prostredia str.4
JPG Zmluva o dodaní tovaru-dodávka občerstvenia str.1
JPG Zmluva o dodaní tovaru-dodávka občerstvenia str.2
JPG Zmluva o dodaní tovaru-dodávka občerstvenia str.3
JPG Zmluva o dodaní tovaru-dodávka občerstvenia str.4
JPG Zmluva o dodaní tovaru-dodávka občerstvenia str.5
JPG Zmluva o dodaní tovaru-dodávka občerstvenia str.6
JPG Kúpna zmluva-Dodávanie ovocia a zeleniny str.1
JPG Kúpna zmluva-Dodávanie ovocia a zeleniny str.2
JPG Kúpna zmluva-Dodávanie ovocia a zeleniny str.3
JPG Mandátna zmluva - Manažér na monitorovanie str.1
JPG Mandátna zmluva - Manažér na monitorovanie str.2
JPG Mandátna zmluva - Manažér na monitorovanie str.3
JPG Mandátna zmluva - Projektový manažér str.1
JPG Mandátna zmluva - Projektový manažér str.2
JPG Mandátna zmluva - Projektový manažér str.3
JPG Mandátna zmluva-Lektor kurzu Občianske spolunažív. a komunit. aktivity str.1
JPG Mandátna zmluva-Lektor kurzu Občianske spolunažív. a komunit. aktivity str.2
JPG Mandátna zmluva-Lektor kurzu Občianske spolunažív. a komunit. aktivity str.3
JPG Mandátna zmluva-Lektor kurzu Občianske spolunažív. a komunit. aktivity str.4
JPG Mandátna zmluva-Lektor kurzu Všestranná starostlivosť o domácnosť str.1
JPG Mandátna zmluva-Lektor kurzu Všestranná starostlivosť o domácnosť str.2
JPG Mandátna zmluva-Lektor kurzu Všestranná starostlivosť o domácnosť str.3
JPG Mandátna zmluva-Lektor kurzu Všestranná starostlivosť o domácnosť str.4
JPG Zmluva o dielo-zabezpečenie verej.obstarávania str.1
JPG Zmluva o dielo-zabezpečenie verej.obstarávania str.2
JPG Zmluva o dodaní tovaru - KORAKO plus, str.1
JPG Zmluva o dodaní tovaru - KORAKO plus, str.2
JPG Zmluva o dodaní tovaru - KORAKO plus, str.3
JPG Zmluva o dodaní tovaru - KORAKO plus, str.4
JPG Zmluva o dodaní tovaru - KORAKO plus, str.5
JPG Zmluva o dodaní tovaru - KORAKO plus, str.6
JPG Zmluva o dodaní tovaru - KORAKO plus, str.7
JPG Zmluva o výpožičke-UPSVaR str.1
JPG Zmluva o výpožičke-UPSVaR str.2
JPG Zmluva o výpožičke-UPSVaR str.3
JPG Zmluva o výpožičke-UPSVaR str.4
JPG Zmluva o dodaní tovaru IAZsSI- YUCCA SK, s.r.o. str.1
JPG Zmluva o dodaní tovaru IAZsSI- YUCCA SK, s.r.o. str.2
JPG Zmluva o dodaní tovaru IAZsSI- YUCCA SK, s.r.o. str.3
JPG Zmluva o dodaní tovaru IAZsSI- YUCCA SK, s.r.o. str.4
JPG Zmluva o dodaní tovaru IAZsSI-Alkat, s.r.o. str.1
JPG Zmluva o dodaní tovaru IAZsSI-Alkat, s.r.o. str.2
JPG Zmluva o dodaní tovaru IAZsSI-Alkat, s.r.o. str.3
JPG Zmluva o dodaní tovaru IAZsSI-Alkat, s.r.o. str.4
JPG Zmluva o dodaní tovaru IAZsSI-Alkat, s.r.o. str.5
JPG Zmluva o dodaní tovaru IAZsSI-OK TREND FIĽAKOVO, s.r.o. str.1
JPG Zmluva o dodaní tovaru IAZsSI-OK TREND FIĽAKOVO, s.r.o. str.2
JPG Zmluva o dodaní tovaru IAZsSI-OK TREND FIĽAKOVO, s.r.o. str.3
JPG Zmluva o dodaní tovaru IAZsSI-OK TREND FIĽAKOVO, s.r.o. str.4
JPG Zmluva o dodaní tovaru IAZsSI-OK TREND FIĽAKOVO, s.r.o. str.5
JPG Dodatok k zmluve Orange, str.1
JPG Dodatok k zmluve Orange, str.2
JPG Dodatok k zmluve Orange, str.3
JPG Dodatok k zmluve Orange, str.4
JPG Dodatok k zmluve Orange, str.5
JPG Dodatok k zmluve Orange, str.6
JPG Dodatok k zmluve Orange, str.7
JPG Dodatok k zmluve Orange, str.8
JPG Dodatok k zmluve Orange, str.9
JPG Zmluva o spolupraci s J One, str.1
JPG Zmluva o spolupraci s J One, str.2
JPG Zmluva o spolupraci s J One, str.3
JPG Zmluva o spolupraci s J One, str.4
JPG Zmluva o spolupraci s J One, str.5
JPG Zmluva o spolupraci s J One, str.6
JPG Zmluva o spolupraci s J One, str.7
JPG Zmluva o spolupraci s J One, str.8
JPG Zmluva o spolupraci s J One, str.9
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Zmluvy a dohody uzatvorené za obdobie September až December 2014
JPG Zmluva o dielo-Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu str.1
JPG Zmluva o dielo-Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu str.2
JPG Zmluva o dielo-Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu str.3
JPG Zmluva o dielo-Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu str.4
JPG Zmluva o dielo-Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu str.5
JPG Zmluva o dielo-Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu str.6
JPG Zmluva o dielo-Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu str.7
JPG Zmluva o poskytnuti finančnej dotácie od BBSK 2014-Den obce str.1
JPG Zmluva o poskytnuti finančnej dotácie od BBSK 2014-Den obce str.2
JPG Zmluva o poskytnuti finančnej dotácie od BBSK 2014-Den obce str.3
JPG Zmluva o poskytnuti finančnej dotácie od BBSK 2014-Den obce str.4
JPG Zmluva o poskytnuti finančnej dotácie od BBSK 2014-Den obce str.5
JPG Zmluva o poskyt. nenavratného finanč. príspevku IA pre o.p. ZASI- občianske hliadky str.1
JPG Zmluva o poskyt. nenavratného finanč. príspevku IA pre o.p. ZASI- občianske hliadky str.2
JPG Zmluva o poskyt. nenavratného finanč. príspevku IA pre o.p. ZASI- občianske hliadky str.3
JPG Zmluva o poskyt. nenavratného finanč. príspevku IA pre o.p. ZASI- občianske hliadky str.4
JPG Zmluva o poskyt. nenavratného finanč. príspevku IA pre o.p. ZASI- občianske hliadky str.5
JPG Zmluva o poskyt. nenavratného finanč. príspevku IA pre o.p. ZASI- občianske hliadky str.6
JPG Zmluva o poskyt. nenavratného finanč. príspevku IA pre o.p. ZASI- občianske hliadky str.7
JPG Zmluvy na dotáciu z MV SR- merače rýchlosti str.1
JPG Zmluvy na dotáciu z MV SR- merače rýchlosti str.2
JPG Zmluvy na dotáciu z MV SR- merače rýchlosti str.3
JPG Zmluvy na dotáciu z MV SR- merače rýchlosti str.4
JPG Zmluvy na dotáciu z MV SR- merače rýchlosti str.5
JPG Zmluvy na dotáciu z MV SR- merače rýchlosti str.6
JPG Dohoda o absolventskej praxi str.1
JPG Dohoda o absolventskej praxi str.2
JPG Dohoda o absolventskej praxi str.3
JPG Dohoda o absolventskej praxi str.4
JPG Dohoda o absolventskej praxi str.5
JPG Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb-Geosense SK s.r.o. str.1
JPG Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb-Geosense SK s.r.o. str.2
JPG Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb-Geosense SK s.r.o. str.3
JPG Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb-Geosense SK s.r.o. str.4
JPG Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb-Geosense SK s.r.o. str.5
JPG Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb-Geosense SK s.r.o. str.6
JPG Komisionárska zmluva s Le Cheque Dejeuner str.1
JPG Komisionárska zmluva s Le Cheque Dejeuner str.2
JPG Komisionárska zmluva s Le Cheque Dejeuner str.3
JPG Komisionárska zmluva s Le Cheque Dejeuner str.4
JPG Komisionárska zmluva s Le Cheque Dejeuner str.5
JPG Komisionárska zmluva s Le Cheque Dejeuner str.6
JPG Zmluva o spolupraci s IA ZASI - komunitne centra str.1
JPG Zmluva o spolupraci s IA ZASI - komunitne centra str.2
JPG Zmluva o spolupraci s IA ZASI - komunitne centra str.3
JPG Zmluva o spolupraci s IA ZASI - komunitne centra str.4
JPG Zmluva o spolupraci s IA ZASI - komunitne centra str.5
JPG Zmluva o spolupraci s IA ZASI - komunitne centra str.6
JPG Zmluva o spolupraci s IA ZASI - komunitne centra str.7
JPG Zmluva o spolupraci s IA ZASI - komunitne centra str.8
JPG Zmluva o spolupraci s IA ZASI - komunitne centra str.9
JPG Zmluva o spolupraci s IA ZASI - komunitne centra str.10
JPG Zmluva o spolupraci s IA ZASI - komunitne centra str.11
JPG Zmluva o spolupraci s IA ZASI - komunitne centra str.12
JPG Zmluva o spolupraci s IA ZASI - komunitne centra str.13
JPG Zmluva o spolupraci s IA ZASI - komunitne centra str.14
JPG Zmluva o spolupraci s IA ZASI - komunitne centra str.15
JPG Mandátna zmluva - Manažér na monitorovanie-komunitné centrum str.1
JPG Mandátna zmluva - Manažér na monitorovanie-komunitné centrum str.2
JPG Mandátna zmluva - Manažér na monitorovanie-komunitné centrum str.3
JPG Mandátna zmluva - Projektový manažér-komunit.centrum str.1
JPG Mandátna zmluva - Projektový manažér-komunit.centrum str.2
JPG Mandátna zmluva - Projektový manažér-komunit.centrum str.3
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Zmluvy a dohody uzatvorené za obdobie Apríl až August 2014
JPG Kúpna zmluva s AGRO CS Slovakia - požiarna zbrojnica str.1
JPG Kúpna zmluva s AGRO CS Slovakia - požiarna zbrojnica str.2
JPG Kúpna zmluva s AGRO CS Slovakia - požiarna zbrojnica str.3
JPG Kúpna zmluva s AGRO CS Slovakia - požiarna zbrojnica str.4
JPG Zmluva o nájme nebytových priestorov - strelnica str.1
JPG Zmluva o nájme nebytových priestorov - strelnica str.2
JPG Zmluva o nájme nebytových priestorov - strelnica str.3
JPG Poistna zmluva MŠ - Union str.1
JPG Poistna zmluva MŠ - Union str.2
JPG Zmluva medzi prevadzkovatelom a sprostredkovatelom o osob. udajoch
JPG Zmluva obce s RSNET str.1
JPG Zmluva obce s RSNET str.2
JPG Zmluva obce s RSNET str.3
JPG Zmluva o budúcej zmluve-vodovod str.1
JPG Zmluva o budúcej zmluve-vodovod str.2
JPG Zmluva o budúcej zmluve-vodovod str.3
JPG Zmluva o budúcej zmluve-vodovod str.4
JPG Zmluva o budúcej zmluve-vodovod str.5
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Zmluvy a dohody uzatvorené za obdobie Január až Marec 2014
JPG Zmluva o poskytnutí finančného príspevku od Nadácie SPP str.1
JPG Zmluva o poskytnutí finančného príspevku od Nadácie SPP str.2
JPG Zmluva o poskytnutí finančného príspevku od Nadácie SPP str.3
JPG Zmluva o poskytnutí finančného príspevku od Nadácie SPP str.4
JPG Zmluva o poskytnutí finančného príspevku od Nadácie SPP str.5
JPG Zmluva o poskytnutí finančného príspevku od Nadácie SPP str.6
JPG Zmluva o poskytnutí finančného príspevku od Nadácie SPP str.7
JPG Dohoda s UPSVaR Lučenec o podmienkach vykonávania menších obecných služieb str.1
JPG Dohoda s UPSVaR Lučenec o podmienkach vykonávania menších obecných služieb str.2
JPG Dohoda s UPSVaR Lučenec o podmienkach vykonávania menších obecných služieb str.3
JPG Zmluva o zadanie zákazky na opravu ZŠ str.1
JPG Zmluva o zadanie zákazky na opravu ZŠ str.2
JPG Zmluva o zadanie zákazky na opravu ZŠ str.3
JPG Zmluva o zadanie zákazky na opravu ZŠ str.4
JPG Zmluva o zadanie zákazky na opravu ZŠ str.5
JPG Zmluva o zadanie zákazky na opravu ZŠ str.6
JPG Zmluva o zadanie zákazky na opravu ZŠ str.7
JPG Zmluva o poskytnutí služby-zneškodnenie biol.odpadu- Ekron str.1
JPG Zmluva o poskytnutí služby-zneškodnenie biol.odpadu- Ekron str.2
JPG Zmluva o poskytnutí služby-zneškodnenie biol.odpadu- Ekron str.3
JPG Zmluva o poskytnutí služby-zneškodnenie biol.odpadu- Ekron str.4
JPG Zmluva o poskytnutí služby-zneškodnenie biol.odpadu- Ekron str.5
JPG Zmluva o poskytnutí služby-zneškodnenie biol.odpadu- Ekron str.6
JPG Zmluva o poskytnutí služby-zneškodnenie biol.odpadu- Ekron str.7
JPG Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva str.1
JPG Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva str.2
JPG Nájomná zmluva - Strelnica str.1
JPG Nájomná zmluva - Strelnica str.2
JPG Dodatok - Mepos
JPG Zmluva o dielo - oprava strechy MŠ str.1
JPG Zmluva o dielo - oprava strechy MŠ str.2
JPG Zmluva o dielo - oprava strechy MŠ str.3
JPG Zmluva o dielo - oprava strechy MŠ str.4
JPG Zmluva o dielo - oprava strechy MŠ str.5
JPG Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti UPSVaR str.1
JPG Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti UPSVaR str.2
JPG Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti UPSVaR str.3
JPG Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti UPSVaR str.4
JPG Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti UPSVaR str.5
JPG Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti UPSVaR str.6
JPG Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti UPSVaR str.7
JPG Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti UPSVaR str.8
JPG Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti UPSVaR str.9
JPG Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti UPSVaR str.10
JPG Kúpna zmluva a zmluva o vecnom bremene-Hostinec str.2
JPG Kúpna zmluva a zmluva o vecnom bremene-Hostinec str.3
JPG Kúpna zmluva a zmluva o vecnom bremene-Hostinec str.4
JPG Kúpna zmluva a zmluva o vecnom bremene-Hostinec str.1
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Zmluvy a dohody uzatvorené za obdobie Október až December 2013
JPG Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu-Správa katastra BB str.1
JPG Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu-Správa katastra BB str.2
JPG Dodatok k zmluve o spolupráci v rámci NP TSP str.1
JPG Dodatok k zmluve o spolupráci v rámci NP TSP str.2
JPG Zmluva o dielo s Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Stredného Poiplia str.1
JPG Zmluva o dielo s Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Stredného Poiplia str.2
jpg Kúpna zmluva - Kape
jpg Kúpna zmluva - Kape
jpg Kúpna zmluva - Kape
jpg Kúpna zmluva - Kape
jpg Zmluva o zadanie zákazky-Rekonštrukcia školy str.1
jpg Zmluva o zadanie zákazky-Rekonštrukcia školy str.2
jpg Zmluva o zadanie zákazky-Rekonštrukcia školy str.3
jpg Zmluva o zadanie zákazky-Rekonštrukcia školy str.4
jpg Zmluva o zadanie zákazky-Rekonštrukcia školy str.5
jpg Zmluva o zadanie zákazky-Rekonštrukcia školy str.6
jpg Zmluva o zadanie zákazky-Rekonštrukcia školy str.7
jpg Dodatok č.1 k zmluve o zadanie zákazky - Rekonštrukcia školy str.1
jpg Dodatok č.1 k zmluve o zadanie zákazky - Rekonštrukcia školy str.2
JPG Zmluva o dielo - kamerový systém str.1
JPG Zmluva o dielo - kamerový systém str.2
JPG Zmluva o dielo - kamerový systém str.3
JPG Zmluva o dielo - kamerový systém str.4
JPG Zmluva o dielo - kamerový systém str.5
JPG Zmluva o dielo - kamerový systém str.6
JPG Zmluva o dielo - kamerový systém str.7
JPG Zmluva o dielo - kamerový systém str.8
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
Zmluvy a dohody uzatvorené za obdobie Júl až September 2013
JPG Kúpna zmluva nehnuteľnosti Fukácsová Magdaléna str.1
JPG Kúpna zmluva nehnuteľnosti Fukácsová Magdaléna str.2
JPG Kúpna zmluva nehnuteľnosti Fukácsová Magdaléna str.3
JPG Kúpna zmluva nehnuteľnosti Gál Ladislav a Gálová Júlia str.1
JPG Kúpna zmluva nehnuteľnosti Gál Ladislav a Gálová Júlia str.2
JPG Kúpna zmluva nehnuteľnosti Gál Ladislav a Gálová Júlia str.3
JPG Kúpna zmluva nehnuteľnosti Gál Ladislav a Gálová Júlia str.4
JPG Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe str.1
JPG Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe str.2
JPG Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe str.3
JPG Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe str.4
JPG Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe str.5
JPG Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe str.6
JPG Zmluva o dielo - Alexander Čomai str.1
JPG Zmluva o dielo - Alexander Čomai str.2
JPG Zmluva o dielo - Milan Linduška str.1
JPG Zmluva o dielo - Milan Linduška str.2
JPG Darovacia zmluva Agroris str.1
JPG Darovacia zmluva Agroris str.2
JPG Príkazná zmluva A.Tóthová str.1
JPG Príkazná zmluva A. Tóthová str. 2
JPG Zmluva o prenájme nebytových priestorov str.1
JPG Zmluva o prenájme nebytových priestorov str.2
JPG Zmluva o prenájme nebytových priestorov str.3
JPG Zmluva o prenájme nebytových priestorov str.4
JPG Zmluva o prenájme nebytových priestorov str.5
JPG Zmluva o prenájme nebytových priestorov str.6
JPG Zmluva o prenájme nebytových priestorov str.7
JPG Zmluva o prenájme nebytových priestorov str.8
JPG Zmluva o dielo-Slovenský vodohospodárenský podnik str.1
JPG Zmluva o dielo-Slovenský vodohospodárenský podnik str.2
JPG Zmluva o dielo-Slovenský vodohospodárenský podnik str.3
JPG Zmluva o dielo-Slovenský vodohospodárenský podnik str.4
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
Zmluvy a dohody uzatvorené za obdobie Apríl až Jún 2013
JPG Zmluva o poskyt.štát.dotácie na zabezpečenie úloh prevencie kriminality na rok 2013 str.1
JPG Zmluva o poskyt.štát.dotácie na zabezpečenie úloh prevencie kriminality na rok 2013 str.2
JPG Zmluva o poskyt.štát.dotácie na zabezpečenie úloh prevencie kriminality na rok 2013 str.3
JPG Zmluva o poskyt.štát.dotácie na zabezpečenie úloh prevencie kriminality na rok 2013 str.4
JPG Zmluva o poskyt.štát.dotácie na zabezpečenie úloh prevencie kriminality na rok 2013 str.5
JPG Zmluva o poskyt.štát.dotácie na zabezpečenie úloh prevencie kriminality na rok 2013 str.6
JPG Zmluva o poskyt.štát.dotácie na zabezpečenie úloh prevencie kriminality na rok 2013 str.7
JPG Zmluva o poskyt.štát.dotácie na zabezpečenie úloh prevencie kriminality na rok 2013 str.8
JPG Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb str.1
JPG Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb str.2
JPG Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb str.3
JPG Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb str.4
JPG Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb str.5
JPG Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb str.6
JPG Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb str.7
JPG Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb str.8
JPG Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb str.9
JPG Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb str.10
JPG Dohoda o poskytnuti príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti str.1
JPG Dohoda o poskytnuti príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti str.2
JPG Dohoda o poskytnuti príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti str.3
JPG Dohoda o poskytnuti príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti str.4
JPG Dohoda o poskytnuti príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti str.5
JPG Dohoda o poskytnuti príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti str.6
JPG Dohoda o poskytnuti príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti str.7
JPG Dohoda o poskytnuti príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti str.8
JPG Vyzva na uzatvorenie dohody UPSVaR
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
Zmluvy dohody uzatvorené za obdobie Marec 2013
jpg Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamest. na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami str.1
jpg Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamest. na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami str.2
jpg Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamest. na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami str.3
jpg Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamest. na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami str.4
jpg Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamest. na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami str.5
jpg Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamest. na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami str.6
jpg Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamest. na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami str.7
jpg Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamest. na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami str.8
JPG Dodatky produktu k zmluve o dodavke plynu-zaslanie
JPG Dodatok k zmluve o dodavke plynu M3 odber.miesto 4100039693 str.1
JPG Dodatok k zmluve o dodavke plynu M3 odber.miesto 4100039693 str.2
JPG Dodatok k zmluve o dodavke plynu M4 odber.miesto 4100035218 str.1
JPG Dodatok k zmluve o dodavke plynu M4 odber.miesto 4100035218 str.2
JPG Dodatok k zmluve o dodavke plynu M4 odber.miesto 4100035254 str.1
JPG Dodatok k zmluve o dodavke plynu M4 odber.miesto 4100035254 str.2
JPG Dodatok k zmluve o dodavke plynu M4 odber.miesto 4100039626 str.1
JPG Dodatok k zmluve o dodavke plynu M4 odber.miesto 4100039626 str.2
JPG Zmluva s nezávislým audítorom str.1
JPG Zmluva s nezávislým audítorom str.2
JPG Zmluva s nezávislým audítorom str.3
JPG Zmluva s nezávislým audítorom str.4
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
Zmluvy uzatvorené za obdobie Január 2013
jpg Kúpna zmluva nehnutelnosti J.Holič str.1
jpg Kúpna zmluva nehnuteľnosti J.Holič str.2
jpg Kúpna zmluva nehnuteľnosti J.Holič str.3
jpg Zmluva o poskytnutí dotácie od Nadácie SPP str.1
jpg Zmluva o poskytnutí dotácie od Nadácie SPP str.2
jpg Zmluva o poskytnutí dotácie od Nadácie SPP str.3
jpg Zmluva o poskytnutí dotácie od Nadácie SPP str.4
jpg Zmluva o poskytnutí dotácie od Nadácie SPP str.5
jpg Zmluva o poskytnutí dotácie od Nadácie SPP str.6
jpg Zmluva o poskytnutí dotácie od Nadácie SPP str.7
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
Zmluvy uzatvorené za obdobie December 2012
jpg Nájomná zmluva Krajské riaditeľstvo PZ v BB str.1
jpg Nájomná zmluva Krajské riaditeľstvo PZ v BB str.2
jpg Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu s Agro CS str.1
jpg Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu s Agro CS str.2
jpg Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu s Agro CS str.3
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
Zmluvy uzatvorené za obdobie November 2012
jpg Darovacia zmluva Eustream str.1
jpg Darovacia zmluva Eustream str.2
jpg Darovacia zmluva Eustream str.3
jpg Darovacia zmluva Eustream str.4
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
Zmluvy uzatvorené za obdobie Október 2012
jpg Darovacia zmluva - Človek v tísni str.1
jpg Darovacia zmluva - Človek v tísni str.2
jpg Darovacia zmluva - Človek v tísni str.3
jpg Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec str.1
jpg Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec str.2
jpg Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec str.3
jpg Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec str.4
jpg Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec str.5
jpg Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec str.6
jpg Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec str.7
jpg Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec str.8
jpg Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec str.9
jpg Zmluva o dielo - Studio design str.1
jpg Zmluva o dielo - Studio design str.2
jpg Zmluva o poskytnutie dotácie na podporu kultúry národnostných menšín str.1
jpg Zmluva o poskytnutie dotácie na podporu kultúry národnostných menšín str.2
jpg Zmluva o poskytnutie dotácie na podporu kultúry národnostných menšín str.3
jpg Zmluva o poskytnutie dotácie na podporu kultúry národnostných menšín str.4
jpg Zmluva o poskytnutie dotácie na podporu kultúry národnostných menšín str.5
jpg Zmluva o poskytnutie dotácie na podporu kultúry národnostných menšín str.6
jpg Zmluva o poskytnutie dotácie na podporu kultúry národnostných menšín str.7
jpg Zmluva od dielo - Protipovodňové opatrenia str.1
jpg Zmluva od dielo - Protipovodňové opatrenia str.2
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
Zmluvy uzatvorené za obdobie September 2012
jpg Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľstva č.5-2012
jpg Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy str.1
jpg Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy str.2
jpg Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy str.3
jpg Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy str.4
jpg Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy str.5
jpg Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy str.6
jpg Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy str.7
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
Zmluvy uzatvorené za obdobie August 2012
jpg Zmluva o dielo str.1
jpg Zmluva o dielo str.2
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
Zmluvy uzatvorené za obdobie Júl 2012
jpg Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu s FSR str.1
jpg Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu s FSR str.2
jpg Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2012 BBSK str.1
jpg Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2012 BBSK str.2
jpg Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2012 BBSK str.3
jpg Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2012 BBSK str.4
JPG Janotík František - kúpna zmluva str.1
JPG Janotík František - kúpna zmluva str.2
JPG Janotík František - kúpna zmluva str.3
JPG Kúpna zmluva Tomáš Gál str.1
JPG Kúpna zmluva Tomáš Gál str.2
JPG Kúpna zmluva Tomáš Gál str.3
JPG Kúpna zmluva Jozef Očovai str.1
JPG Kúpna zmluva Jozef Očovai str.2
JPG Kúpna zmluva Alexander Očovai str.1
JPG Kúpna zmluva Alexander Očovai str.2
JPG Kúpna zmluva Alexander Očovai str.3
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
Zmluvy uzatvorené za obdobie Jún 2012
jpg Zmluva o splupráci s FSR -Národný projekt Terénna sociálna práca v obci Veľké Dravce str.1
jpg Zmluva o splupráci s FSR -Národný projekt Terénna sociálna práca v obci Veľké Dravce str.2
jpg Zmluva o splupráci s FSR -Národný projekt Terénna sociálna práca v obci Veľké Dravce str.3
jpg Zmluva o splupráci s FSR -Národný projekt Terénna sociálna práca v obci Veľké Dravce str.4
jpg Zmluva o splupráci s FSR -Národný projekt Terénna sociálna práca v obci Veľké Dravce str.5
jpg Zmluva o splupráci s FSR -Národný projekt Terénna sociálna práca v obci Veľké Dravce str.6
jpg Zmluva o splupráci s FSR -Národný projekt Terénna sociálna práca v obci Veľké Dravce str.7
jpg Zmluva o splupráci s FSR -Národný projekt Terénna sociálna práca v obci Veľké Dravce str.8
jpg Zmluva o splupráci s FSR -Národný projekt Terénna sociálna práca v obci Veľké Dravce str.9
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
Zmluvy uzatvorené za obdobie Máj 2012
jpg Zmluva o poskytovaní služieb Colný úrad -strelnica str.1
jpg Zmluva o poskytovaní služieb Colný úrad -strelnica str.2
jpg Zmluva o poskytovaní služieb Colný úrad -strelnica str.3
jpg Zmluva o poskytovaní služieb Colný úrad -strelnica str.4
jpg Nájomná zmluva s mestom Lučenec na prenájom športovo-streleckého areálu v obci str.1
jpg Nájomná zmluva s mestom Lučenec na prenájom športovo-streleckého areálu v obci str.2
jpg Poistná zmluva Union-úrazové poistenie-aktivačné práce str.1
jpg Poistná zmluva Union-úrazové poistenie-aktivačné práce str.2
jpg Poistná zmluva Union-úrazové poistenie-aktivačné práce str.3
jpg Poistná zmluva Union-úrazové poistenie-aktivačné práce str.4
jpg Vyúčtovanie poistného Union-aktivačné práce str.1
jpg Vyúčtovanie poistného Union-aktivačné práce str.2
jpg Poistná zmluva Union - príloh č.1-vyhlásenie
jpg Záznam z rokovania o Poistnej zmluve Union
jpg Zmluva o dielo so Slovenským vodohospodárskym podnikom str.1
jpg Zmluva o dielo so Slovenským vodohospodárskym podnikom str.2
jpg Zmluva o dielo so Slovenským vodohospodárskym podnikom str.3
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
Zmluvy uzatvorené za obdobie Apríl 2012
jpg Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti str.1
jpg Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti str.2
jpg Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti str.3
jpg Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti str.4
jpg Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti str.5
jpg Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti str.6
jpg Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti str.7
jpg Dodatok č.1 k zmluve Programu revitalizacie krajiny a integrovaneho manažmentu povodí SR str.1
jpg Dodatok č.1 k zmluve Programu revitalizacie krajiny a integrovaneho manažmentu povodí SR str.2
jpg Dodatok č.1 k zmluve Programu revitalizacie krajiny a integrovaneho manažmentu povodí SR str.3
jpg Dodatok k dohode o ukončení nájomnej zmluvy so Slovenským pozemkovým fondom
jpg Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy s o Slovenským pozemkovým fondom str.1
jpg Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy s o Slovenským pozemkovým fondom str.2
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
Zmluvy uzatvorené v roku 2012 obdobie od Januára do Marca
jpg Dohoda o spolupraci s Asociaciou terennych soc. pracovnikov str.1
jpg Dohoda o spolupraci s Asociaciou terennych soc. pracovnikov str.2
jpg Poistna zmluva s Union poistovnou str.1
jpg Poistna zmluva s Union poistovnou str.2
jpg Poistna zmluva s Union poistovnou str.3
jpg Poistna zmluva s Union poistovnou str.4
jpg Dodatok k zmluve s Mepos s r.o. Lučenec
jpg Dohoda o poskytnuti prispevku na aktivacnu cinnost str.1
jpg Dohoda o poskytnuti prispevku na aktivacnu cinnost str.2
jpg Dohoda o poskytnuti prispevku na aktivacnu cinnost str.3
jpg Dohoda o poskytnuti prispevku na aktivacnu cinnost str.4
jpg Dohoda o poskytnuti prispevku na aktivacnu cinnost str.5
jpg Dohoda o poskytnuti prispevku na aktivacnu cinnost str.6
jpg Dohoda o poskytnuti prispevku na aktivacnu cinnost str.7
jpg Dohoda o poskytnuti prispevku na aktivacnu cinnost str.8
jpg Dohoda o poskytnuti prispevku na aktivacnu cinnost str.9
jpg Zmluva o distribucii potravin pre najodkazanejsie osoby str.1
jpg Zmluva o distribucii potravin pre najodkazanejsie osoby str.2
jpg Zmluva o poskytovani reklamnej plochy-Thorma str.1
jpg Zmluva o poskytovani reklamnej plochy-Thorma str.2
jpg Mepos dodatok č.1 - 2012
jpg Mepos dodatok k ZOD.
jpg Zmluva o zneškodnení odpadu 1.časť
jpg Zmluva o zneškodnení odpadu 2.časť
jpg Štatistický úrad SR - Potvrdenie o miere inflácie v SR v roku 2011
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
jpg Dohoda o ukončení zmluvy
jpg Komisionárska zmluva 1
jpg Komisionárska zmluva 2
jpg Dodatok k uzatvorenej zmluve so spol. T-com str.1
jpg Dodatok k uzatvorenej zmluve so spol. T-com str.2
jpg Nájomná zmluva s Vodohospodárskym podnikom str.1
jpg Nájomná zmluva s Vodohospodárskym podnikom str.2
jpg Nájomná zmluva s Vodohospodárskym podnikom str.3
jpg Nájomná zmluva s Vodohospodárskym podnikom str.4
jpg Prenájom vodného toku
jpg Rozhodnutie Centra pre chemické látky SR
jpg Súhlas so spracovaním osobných údajov
jpg Zaslanie najomnej zmluvy
jpg Objednavka MS Velke Dravce
jpg Zmluva o vykonani prace 1.cast
jpg Zmluva o vykonani prace 2.cast
jpg Vypis z obchodneho registra (deratizator) str.2
jpg Výpis z obchodného registra (deratiztátor) str.1
jpg Plan vykonania deratizacnych a dezinfekcnych prac 1.cast
jpg Plan vykonania deratizacnych a dezinfekcnych prac 2.cast
jpg Osvedcenie o odbornej spôsobilosti (deratizator)
jpg Kontrola skodcov 3.cast
jpg Kontrola skodcov 2.cast
jpg Kontrola skodcov 1.cast
jpg Identifikacne udaje Ucastnika pri uzatvarani zmluvnych dokumentov
jpg Najomna zmluva s PZ Banská Bystrica str.2
jpg Najomna zmluva s PZ Banská Bystrica str.1
jpg Zmluva o spolupraci s NO Ľudia a voda časť 2
jpg Zmluva o spolupraci s NO Ľudia a voda časť 1
jpg Zmluva o vypozicke s Agro CS str.2
jpg Zmluva o vypozicke s Agro CS str.1
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
jpg č. 1/2011
jpg č. 1/2011 2 - str.
jpg 01.2011 - 06.2011
jpg Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
jpg Zmluva o spoluprácu
jpg Zmluva o spoluprácu
jpg zmluva o spoluprácu
jpg zmluva o dielo
jpg Zmluva o overenie účtovníctva
jpg Zmluva o nájme nebyt. priestor
jpg Dodatok k zmluve o plyn
jpg Dodatok k zmluve o dodávke plynu
jpg Dodatok k zmluve Orange
jpg Nájomná zmluva
jpg Dodatok k zmluve o pripojení T Com
jpg Zmluva o pripojení
jpg Zmluva o poskytovaní služieb
jpg Dohoda o zmene T Mobile
jpg Dodatok k zmluve DEXIA úver
jpg Dodatok DEXIA úver
jpg zmluva o bežnom účte DEXIA
jpg zmluva o bežnom účte DEXIA
jpg Zmluva o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku1
jpg zmluva o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku2
jpg zmluva o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku3
jpg zmluva o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku4
jpg zmluva o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku5
jpg zmluva o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku6
jpg zmluva o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku7
jpg zmluva o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku8
jpg zmluva o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku9
jpg zmluva o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku10
jpg Poistná zmluva- Poistenie majetku
jpg Poistná zmluva č.22-11913
jpg Poistná zmluva č. 22-11914
jpg dodatok ku Komisionarskej zmluve
jpg dodatok ku Komisionarskej zmluve 2
jpg žiadosť o zmenu Zmluvy o pripojení
jpg zmluva o pripojení
jpg dodatok k Zmluve o pripojení
jpg dodatok k Zmluve o pripojení str.2
jpg Zmluva o vykonaní práce 2.?as?
Júl 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
meniny má: Daniel

Počasie na Slovensku